Book SalesStyling via SalesStyling.dk - Landssdækkende Styling - Kendt fra Dansk TV

Persondatapolitik

På Salesstyling.shop tager vi behandlingen af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer altid en rimelig og gennemsigtig persondatabehandling. Det skal være sikkert og gennemskueligt for dig at være kunde hos Salesstyling.shop.

Denne Privatlivs- og persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger vores hjemmeside Salesstyling.shop og vores produkter og serviceydelser.

Angående Salesstyling.shop’s brug af cookies på Salesstyling.shop henvises du til vores cookiepolitik.

Hvis du har spørgsmål omkring dine personoplysninger kan du anvende kontaktoplysningerne, som du finder under pkt. 5.

1. Hvorfor indhenter og behandler I data om mig?
Først og fremmest behandler vi persondata om dig, i det omfang det er nødvendigt for vores virke. Vi skal f.eks. bruge nogle oplysninger om dig, for at du kan blive medlem på Salesstyling.shop og for at du bedst muligt og på den mest effektive måde kan bruge vores ydelser.

Vi indhenter og behandler dog kun persondata, såfremt vi har ret til det og har en legitim interesse heri. Vores ret til at indhente data kan have hjemmel forskellige steder, f.eks. i lov eller i et samtykke, som du har givet os.

Nogle oplysninger skal vi bruge for at levere vores ydelser, hvor andre skal bruges til markedsføring og forbedring af siden og ydelserne.

Når vi behandler data om dig, har du altid mulighed for at kontakte os for at høre, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og samt for at høre nærmere om muligheden for at få slettet persondata eller tilbagetrukket et eller flere samtykker, helt eller delvist.

2. Hvilke slags data indhenter I om mig?
Der behandles personoplysninger omfattet af persondataforordningens artikel 6.

Køb af vare/ydelse
For at kunne levere en vare, som du har købt, skal vi bruge følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Betalingsoplysninger
Vi indhenter disse oplysninger baseret på den aftale, som vi har indgået med dig om at levere varen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b.

Vi har derudover en juridiske forpligtelse i henhold til national lovgivning til at opbevare visse personoplysninger til regnskabsformål i 5 år. Vi indhenter disse oplysninger jf. artikel 6, stk. 1, litra c), og opbevaring vil finde sted, efter varen er leveret.

Profil
For at du kan oprette en profil eller et medlemskab hos Salesstyling.shop og få adgang til vores billige produkter og fordele, er det nødvendigt, at vi som minimum har adgang til følgende oplysninger:
E-mail adresse
Navn
Adresse
Telefonnummer
IP-adresse
Vi indhenter disse oplysninger baseret på et samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Aktivitet
I løbet af dit medlemskab samler vi desuden oplysninger omkring din aktivitet på hjemmesiden og din brug af medlemsfordelene.

Fritekst
Du har mulighed for at tilføje eller rette visse oplysninger i din medlemsprofil. I disse tilfælde opdaterer og anvender vi i stedet de nye eller ændrede data.

Du kan også vælge at anvende Facebook til login på din medlemsprofil. Vælger du at benytte denne funktion, indsamler vi data fra Facebook omkring navn, e-mailadresse, køn, by, fødselsdato og Facebook-id.

Vi gemmer desuden dit billede, brugernavn og profilbeskrivelse, hvis du uploader disse til brug på din profil i Salesstylings Læseunivers eller hvis du laver anmeldelser på hjemmesiden. Det er valgfrit, om du uploader en profilbeskrivelse og et billede, hvorimod oprettelse af et brugernavn er et krav, og dette gemmes også.

Markedsføring
Herudover kan vi også benytte din persondata til markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

Henvendelser
Derudover behandler vi også:
Navn HVIS du vælger at oplyse det til kundeservice.
Dine skriftlige henvendelser til kundeservice
Telefonsamtaler med kundeservice inkl. dit telefonnummer
Vi har en legitim interesse i at beholde dine henvendelser til Salesstylings kundeservice efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

Cookies
Når du besøger Salesstyling.shop indsamler vi også IP-adresse, browsertype, produkter du viser interesse for, søgninger, netværkslokation og informationer om din computer. Formålet er at optimere brugervenlighed og din oplevelse på hjemmesiden samt at foretage eventuelt målrettet og relevant markedsføring over for dig via Googles annonceringsmuligheder, nyhedsbreve og på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvordan i vores cookiebeskrivelse.

Nyhedsbrev
Når du accepterer modtagelse af vores nyhedsbrev, accepterer du også, at vi indsamler oplysninger om dit navn og e-mailadresse.

Vi indhenter disse oplysninger baseret på et samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

SMS-markedsføring
Når du accepterer modtagelse af SMS-markedsføring, accepterer du også at vi indsamler oplysninger om dit navn og telefonnummer.

Vi indhenter disse oplysninger baseret på et samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Automatiske anbefalinger
Baseret på en sammenligning af dine registrerede data vurderer vi automatisk dine produktpræferencer med henblik på at præsentere dig for relevante produktforslag på hjemmesiden eller vores markedsføringskanaler.

Vi indhenter disse oplysninger baseret på et samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

3. Databehandlere
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og specifikke leveringsønsker videregives afhængig af den valgte leveringstype til en relevant leverandør, der forestår leveringen af varer til dig. Derudover videregiver vi de samme informationer til et eksternt lager, som varetager ordrepakning og forsendelse af din ordre.

Her er en komplet liste over disse:

Oplysningerne kan også overlades til andre eksterne samarbejdspartnere, der udelukkende behandler personoplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og underlagt vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med de eksterne databehandlere for at sikre korrekt behandling og opbevaring af dine personlige data.

4. Klagemuligheder
Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

5. Vores kontaktoplysninger

Salesstyling ApS
Eskelunden 2
4700 Næstved
Tlf.nummer: 22516763
E-mail: webshop@salesstyling.dk
Hjemmeside: www.salesstyling.shop
CVR.nr. 39370034

6. Hvilke rettigheder har jeg?
Da vi indsamler persondata om dig, har du nogle rettigheder, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på.

Du har ret til:
At modtage oplysninger om en behandling af dine persondata (oplysningspligt)
At få indsigt i dine persondata (indsigtsret)
At få urigtige persondata berigtiget (retten til berigtigelse)
At få dine persondata slettet (retten til at blive glemt)
At gøre indsigelse mod at persondata anvendes til direkte markedsføring
At flytte dine persondata (dataportabilitet)
Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har i nogle situationer ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til webshop@salesstyling.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores fordelsklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. For at få dine oplysninger helt eller delvist slettet eller få tilbagetrukket et samtykke helt eller delvist skal du kontakte os på tlf.nummer: 22516763 eller e-mail: webshop@salesstyling.dk.

Du skal være opmærksom på, at sletning af data eller tilbagetrukket samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen før anmodningen.

Retten til at begrænse behandling til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i fordelsklubben.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på webshop@salesstyling.dk.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af persondata
Oplysninger indsamlet om din brug af Salesstyling.shop slettes eller anonymiseres når vi ikke længere har brug for oplysningerne, har et gyldigt behandlingsgrundlag eller en legitim interesse/behov i/for oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes eller anonymiseres, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb og henvendelser til Salesstyling.shop vil som udgangspunkt blive anonymiseret eller slettet afhængig af datatype, når vi ikke længere har brug for oplysningerne. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af vores fordelsklub vil vi slette eller anonymisere når vi ikke længere har brug for oplysningerne. Opsigelse af medlemskab medfølger ikke automatisk afmelding af nyhedsbrevet, hvis du modtager dette. Derfor vil du stadig modtage nyhedsbrevet baseret på samtykket for modtagelse af nyhedsbrevet. Data fra medlemskabet, der bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve gemmes derfor fortsat, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. På denne måde kan du fortsat modtage relevante nyhedsbreve, selvom du ikke er medlem.

Sletning og anonymisering foretages via en manuel eller automatisk proces hver 90. dag, med undtagelse af tilfælde, ved tilbagetrukket samtykke. Hvis du vil læse mere om dine rettigheder som registreret, kan du læse Datatilsynets “Vejledning om de registreredes rettigheder”, her.

7. Hvor længe opbevarer I mine data?

Vi indhenter, behandler, opbevarer og videregiver kun det data, som vi har ret til, som følge af de danske og EU-retlige regler om persondata. Herunder indhenter, behandler, opbevarer og videregiver vi kun data, som er nødvendig for at foretage vores virke. Kort sagt, behandler vi kun persondata, så længe vi har:

1) hjemmel (f.eks. samtykke eller hjemmel i lov)
2) et legitimt formål.

Hvis data ikke længere er nødvendig, eller der ikke længere er hjemmel til behandling, destrueres de. Tager vi eksemplet med nyhedsbrevet igen, vil dine persondata ikke længere være relevant for os, såfremt du afmelder dig nyhedsbrevet, da vi herved ikke længere skal sende dig e-mails. Derfor bliver din data, ved afmelding af nyhedsbrevet, destrueret og dit samtykke til, at vi må kontakte dig, trukket tilbage.

Vi sikrer dine personlige oplysninger ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse, ændringer eller forringelse af personoplysninger samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har lov til at tilgå disse.

8. Versioner
Dette er version 4 af Salesstyling.shop ApS’s persondatapolitik dateret den 20. oktober 2021.

9. Kontaktoplysninger
Salesstyling ApS
Eskelunden 2
4700 Næstved
Tlf.nummer: 22516763
E-mail: webshop@salesstyling.dk
Hjemmeside: www.salesstyling.shop
CVR.nr. 39370034